info@bimdoon.com

برای ما پیام بگذارید

021-66068600

باما تماس بگیرید

 بیمه باربری و کلوز های A B C

بیمه باربری و کلوز های A B C

بیمه باربری کالا چیست؟ از زمانی که انسان توانست تولیدات خود را به کشورهای دیگر عرضه کند، ریسک بروز حادثه بخش جدایی ناپذیر از ماهیت این عرضه شد. بیمه باربری خسارت‌هایی که در طول مسیر حمل و نقل ممکن است…