[email protected]

برای ما پیام بگذارید

021-66068600

باما تماس بگیرید

 بیمه آتش سوزی توضیح کامل

بیمه آتش سوزی توضیح کامل

موضوع بیمه آتش سوزی چیست؟ بیمه های آتش سوزی زیر مجموعه ای از بیمه های اموال و یک نوع از بیمه های بازرگانی است. این بیمه قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه، در…