[email protected]

برای ما پیام بگذارید

021-66068600

باما تماس بگیرید

بیمه زندگی

بعد از دیدن این ویدئو ،حق بیمه مدنظر خود را انتخاب کنید

پخش ویدیو

حق بیمه خود را انتخاب کنید.

حق بیمه ماهیانه(بدون از کار افتادگی) :

2،000،000 تومان

حق بیمه ماهیانه :

2،000،000 تومان

برای شما
پیشنهادات ویژه ای داریم!

بیمدون تمام شرایط شما را درنظر می گیرد و متناسب با آن،
پیشنهاد شگفت انگیزی به شما می دهد.

بیمه آنلاین بیمدون
بیمه آنلاین بیمدون